Mẫu hợp đồng cho thuê xe du lịch hà nội tại Minh Đức


Là hợp đồng điều khoản dịch vụ giao kèo giữa bên thuê xe và bên cho thuê xe du lịch đảm bảo điều khoản, đạt được thỏa thuận về giá cả, thời gian thuê, có tính rằng buộc trong hợp đồng.

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ XE DU LỊCH TẠI CÔNG TY MINH ĐỨC

Công ty tnhh vận tải và du lịch Minh đức - Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại HN
Website: xedulichminhduc.com.vn
Điều hành xe: Mr.Định 098 337 2885 - Tư vấn: 0966678983
Số 9 ngõ 1/267 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

Số: …… – ……./HĐTX

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng 11 năm 2007, chúng tôi gồm :

BÊN A: CÔNG TY ...................... (.)

- Địa chỉ : .............................

- Đại diện : ............................. - Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế : .............................

BÊN B: CÔNG TY ............................. (Xe du lịch Minh Đức/ bên cho thuê xe)

- Địa chỉ : Số 9 ngõ 1/267 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Điện thoại: : 098 337 2885

- Đại diện : BÙI ĐỨC ĐỊNH - Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế : 0106492249

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe du lịch với các điều khỏan như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê xe của bên B một xe...(tên xe, số chỗ), bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.

+ Xe 4 chỗ                               + Xe 7 chỗ
+ Xe du lịch 16 chỗ                + Xe du lịch 29 chỗ                 + Xe du lịch 45 chỗ

Loại  ………………………….., biển số kiểm soát ………………….
Lái xe: ............................., sinh năm .............., giấy phép lái xe số .......... cấp ngày....

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

- Giá thuê xe du lịch tại hà nội là: ............ (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

……………..……đồng/ngày (…………………………………………………………………………………..…) hoặc
……………..……đồng/tháng (……………………………………………………………………………………….…)

– Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán) .

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

- Tuân thủ theo hợp đồng này khi có hiệu lực (xe đến đúng điểm đón khách và di theo lịch trình đã thỏa thuận).
- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

- Đặt cọc trước …………..500.000đồng (…………………………. đồng) cho bên B(Xe du lịch Minh Đức).
- Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ... đến hết ngày ...

- Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng thuê xe du lịch trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

- Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân phán xử.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (hai) bản. Bên B giữ 01(hai) bản.

Hà Nội ngày………tháng………năm 2017

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu hợp đồng thuê xe tại Minh Đức được thỏa thuần về xe, giá thuê, tư vấn hỗ trợ khách hàng. Mọi chi tiết xin gọi điện trực tiếp hoặc đến địa chỉ công ty. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng . /.

hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất 09.66.67.89.83 | 09.83.37.28.85
Ðánh giá người dùng:
1 2 3 4 5